image
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

HAYATLAB OSGB bünyesinde bulunan alanlarındaki uzman iş güvenliği uzmanı kadrosu “her şeyden önce insan” felsefesinin sorumluluğunu taşıyarak görev aldığı tüm iş yerlerindeki çalışanlarına hak ettikleri güvenilir çalışma ortamını sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır.

HAYATLAB OSGB iş güvenliği uzmanları, iş kazalarının önüne geçmek için konusunda uzman oldukları sektörlerde görevlendirilip, yenilikçi teknolojinin bilgi ve tecrübe ile sentezini yaparak “Sıfır Kaza” hedefini amaçlamaktadır.

Hizmet verdiğimiz işyerlerimizdeki yükümlülüklerimiz:

 • Risk Değerlendirmesi yapılması
 • Eğitim Planı hazırlanması
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri verilmesi
 • Acil Durum Planı hazırlanması
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurulması ve yönetilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlanması
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlanması
 • İç Yönetmelik hazırlanması
 • İş İzni Prosedürü hazırlanması
 • Çalışma talimatları hazırlanması
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunun düzenlenmesi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunulması
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerinin takip edilmesi
 • Paratonerin periyodik kontrollerinin takip edilmesi
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerinin takip edilmesi
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerinin takip edilmesi
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerinin takip edilmesi…