image
Mobil Araç

"Tam teşekküllü mobil sağlık aracı."

MOBİL ARAÇ

Profesyonel sağlık ekibimizce işyeriniz ortamında iş akışınızı aksatmadan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İlçelerinde her zaman hizmetinizdeyiz.

Mobil Sağlık Araçlarımız ile:
- İş akışınızı aksatmadan 35x43 Akciğer Grafisi,
- ODYO (İşitme Testi)
- SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
- Hemogram (Tam Kan Sayımı)
- 4 lü Portör Tetkiki (Burun ve Boğaz sürüntüsü ile Gaita Tetkiki ve Üremesi Kontrolü)
- EKG (Kalp Elektro Grafisi)
- Göz Muayenesi (Reflektometrik Ölçüm dahil)
- HBs Ag ve HBs Ab (Sarılık Markerleri)
- Hcgb (Gebelik Testi)
- AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
- Kanda Kurşun
- Asetil Kolinesteraz
- V.B. Yüzlerce Biolojik Serolojik ve Mikrobiolojik Test...