image
SALMONELLA - BRUSELLA TESTİ

Teslim Süresi: 20dk

SALMONELLA

İnsanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan 2300’den fazla salmonella serotipi vardır. S. tyhi ve S. paratyhi (A, B, C) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan hastalığa neden olur. Bunların dışında kalan salmonella serotipleri non-typhoidal salmonella olarak adlandırılır. Tüm memeliler, kuşlar, insektler dahil pek çok hayvan gastrointestinal sisteminde salmonellalar kolonize olabilir. Bu serotiplerden 200’ den fazlası insan için patojen olup, bunların çoğu sıklıkla gastroenterit nedenidir ve lokalize infeksiyon ve/veya bakteremi ile ilişkili olabilir.

BRUSELLA TESTİ NEDİR?

Brucella gram negatif bir kokobasil bakteridir.
Brucella bakterisi, Bruselloz hastalığının (Malta Humması veya Akdeniz Humması olarak da bilinmektedir) etkenidir.
Bu hastalık ateş, baş ağrısı, terleme, yorgunluk, splenomegali ve lökopeni gibi bulgu ve semptomlara sahiptir. Söz konusu hastalığın teşhisi için kan kültürü ve serolojik testler yapılır. Bu test ve tahliller mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılmaktadır. Kan kültürü genelde negatif çıkar ama brucella serolojik testi veya diğer adıyla Wright testi bu konuda bize daha çok yardımcı olmaktadır. Bu deney aglütinasyon yoluyla kan serumu üzerinde yapılır ve IgG ve IgM tespiti için ELISA metodu kullanılır ve daha doğru sonuç elde etmemiz için 24 saat inkübasyonlu tüp yöntemi tavsiye edilir. Brucella bakterisi nedeniyle oluşan Bruselloz hastalığı halk arasında peynir hastalığı olarak da bilinmektedir. Enfeksiyon hastalıkları bölümünde hastalığın tedavisi yapılmaktadır.