image
Akciğer Grafisi

Teslim Süresi: 20dk

PA AKCİĞER GRAFİSİ

Çalışanların, mesleki akciğer hastalıklarından korunmasının yanında aynı zamanda olası etkileri takip edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuvar çalışması akciğer filmleridir. Gerek işe girişte, gerekse periyodik olarak hem tıbbi hem de yasal önemi olan bir uygulamadır. Özellikle mesleksel akciğer hastalıkları açısından çok önemlidir.

İş güvenliği kapsamında işçilerin 6 ayda bir kontrolden geçmeleri esnasında Akciğer grafisi de istenmektedir.