image
TEHLİKE SINIFLARI

İndir

TEHLİKE SINIFINIZI ÖĞRENİN

NACE Kodu Nedir?
Nace kodu; İşyerlerinin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının (az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli) belirlendiği kodlama sistemi ve listesidir.

İşyerleri NACE kodları çerçevesinde tehlike sınıflarına ayrılmış olup, işyeri nace kodu 6 rakamdan oluşmaktadır.

NACE Kodumu Nasıl Öğrenirim?
Firmanın SGK sicil numarasının 2,3,4,5 ve 6. rakamları o firmanın NACE kodunu oluşturur.

Örnek
SGK Numarası :4 4312 01 01 1124810 022 07 79 000 olan işyeri
Nace Kodu:43.12.01

Tehlike Sınıfları İndir